Nyheter

Referat grenkonferansen kjøring 2016 Publisert: 25.02.2016,  Sist endret: 25.02.2016

Dato og klokkeslett: 24.februar 2016 kl 12.00
Sted: Tønsberg, Konferanserom Ørnene Oslofjord konferansesenter
Tilstede: 30 stk møtt

 

Generalsekretær Ellen Karoline Damhaug Scheel fra Norges rytterforbund ønsker velkommen – se egen PowerPointPresentasjon

 • Kommentar fra salen: Terskelen blir for høy for å komme ut å starte (cup som er laget for og enkle dette). Mange kjørekurs rundt om i landet som er fulle, men mange nybegynnere vet ikke helt hvordan de skal komme til start på et stevne.

 

Wencke Alm, sportskoordinator

Wencke gikk igjennom Norges rytterforbund sine hjemmesider og hvordan de er bygget opp. Alle grener har hver sine undersider hvor det kommer ut viktig stoff fra grenutvalgene.  Viktig å påpeke at hjemmesidene til rytterforbundet, og grensidene, er en informasjonsside og ikke en nyhetsside.

Egen link for teknisk personell søk ligger nederst på siden under “Populære”, her finner man også andre hurtig linker til de mest populære sidene.  Under NRYF menyen på toppen finnes det også en egen kurskalender hvor alle kurs for tekniskpersonell, grønt kort kurs etc. blir publisert.

 

Utdanning teknisk personell ved Tone Løken fra Teknisk Komite Kjøring(TKK)

Det har vært en del oppryddingsarbeid i forhold til kvalifisering og utdanning av teknisk personell for kjøring, og det har vært arrangert lite kurs de siste årene. TKK har hatt nylig hatt et møte med rytterforbundet og det vil komme en del nye retningslinjer for utdanning av teknisk personell og det er sett på hvilke behov for teknisk personellkurs som kjøring trenger.

Nytt blir at man ikke lenger kan gå rett inn som kjøredommer selv om man er ridedommer 1. Det blir en praktisk test for teknisk personell hvor man må ta en kjøretest, hvis man ikke konkurrerer selv. Alle må minst være 2 år i praksis før de kan ta nye kurs, tidligere var det ett år.

Det kommer en helt ny kompetanseplan, og man ønsker å legge kurs for teknisk personell til stevner og på andre arenaer hvor man kan samarbeide med arrangementer som allerede er satt i gang og skal bli gjennomført. TKK kan ikke arrangere kurs over hele Norge, men på de stedene hvor kursholdere er, så deltagerne må søke om støtte fra klubb og krets til å komme til kursene der hvor kursene er.

TKK spør også hva som mangler av teknisk personell, og trenger tilbakemeldinger om hva folk ønsker seg.  Dette tema har vært oppe før også, men har du ønske om å utdanne deg til teknisk personell eller delta på kurs vil det komme ut et skjema hvor du kan melde din interesse.

Kommentar fra salen:

 • Det er ønskelig med mer informasjon til klubbene som skal ha stevner og ikke har ferdige hinder for maraton, at de får hjelp (fra banebygger?) til å gjøre banene klare for banebyggeren. Banebyggerenens jobb skal være å designe (Coursedesigner) banen, ikke
 • fysisk bygge den. I utkantstrøk hvor det ikke finnes noen baner eller de som arrangerer ikke har noen erfaring føler banebyggerne at det blir lagt for mye arbeid og ansvar på dem.
 • Kurs i andre land? Sverige? Hvor man vi finne info om dette?
 • Forslag om å lage et skriv til klubbene fra banebyggerne; hva trengs før et stevne, hva skal banebyggeren gjøre når de er på stevneplassen, og hva skal være klart? Tips om hva banebyggerne ønsker før og under et stevne.
 • Cuper hvor aspiranter kan dømme og bygge for å få mer erfaring
  • Ferdig definerte baner, Anne Gruntvig og Geir Anton Nybråten har ferdige maler på presisjonsbaner som hun sender til GUK.
  • Hvordan få kostnadene ned for å arrangere et stevne, det er for få startende til å gjennomføre et stevne, og klubben sitter i beste fall igjen med et veldig lite overskudd.
  • Cuper med egne statutter for dressur og presisjon, det er viktig at det ikke går på bekostning av sikkerheten.

Miniklasse, Lene Kragh

Gjennomgang av hele miniklasseheftet. Hvordan kan vi gjøre dette enklere for utøvere og arrangører å gjennomføre? Hvordan få flere til arrangere og starte i miniklasse? Hvor trykker skoen?

Innspill fra salen:

 • Tanken med Miniklasse var at det skulle være et eget nivå, LD.
 • Ønskelig med en introduksjonsvideo for Miniklasse, for å vise at Miniklasse er en klasse på lavt nivå og
 • Er det mulig å åpne for enda yngre kusker? Etter nye regler vil det være mulig å åpne at enda yngre kusker kan få starte miniklasse.
 • Synes det var knotete å lese seg igjennom heftet, skummelt og masse å forholde seg til. Heftet må slankes mener en kusk som skulle ut å starte miniklasse i fjor.
 • Stilkjøring, feil og stil, kan være en bedømmelsesform
 • Groome ansvarlig, en som kan være hjelpeperson for stevnet for de som starter miniklasse. Dette blir opp til klubben som arrangerer.
 • Ofte kommer det uerfarne kusker kan komme fra andre kjøremiljøer (arbeidskjøring, turkjøring ol), som ikke vet så mye om den sportslige delen og reglementforståelse.

Endringer i selve heftet:

 • Miniklasse som kurs, må ikke være et stevne, men trening/aktivitet
 • Miniklasse som en egen klasse eller bare som et miniklassestevne
 • Fritt skritt må vekk, sjekke overgangene og innkjøring
 • Tilbake til et “ordentlig” dressurskjema med karakterer og tekst? Dette ble diskutert, og det blir sett på om trenere også kan gi karakterer for dressurdelen.
 • Hvordan skal dressurdelen dømmes? Med vanlig punkter som i et dressurskjema, feil og stil ala sprang, kun kommentarer, avkryssningsskjema
 • Dommer tar seg tid til å prate med kuskene etter den har kjørt dressurprogrammet
 • Dressurprogrammet og tekst for bedømmelse legges sammen med dressurprogrammet for på rytter
 • Miniklasse skal være Clear Round all over?
 • Sløyfedefinisjoner og premiering i miniklasse, hva skal man dele ut i miniklasse + selve heftet – GUK setter opp bedre definisjoner

 

 

Kjell Myhre snakket m Grønt Kort og trenerutdanning innenfor kjøring

Grenkonferanse kjøring – GK og Trenerutd (PPP-dokument) – I korte trekk ble grønt kort total revidert 2015, og ny nedre grense for å ta grønt kort er 8 år.

 • Mer standardiserte kurs
 • Eget grønt kort kurs for kjøring, de kan da kun starte kjøring

Kun kjøretrener/lærer som kan gi godkjent praktisk kjøreprøve

Trener 1 – kjøring, siste kurs gjennomført i 2009

Trener 2 – nytt kurs under utarbeidelse

 

Sofia Mikkelsen – sportsplanen, satsning

I 2015 hadde vi en stor gruppe som gikk under kategorien landslag. Dette var for å få med flest mulig i satsningen for sporten. Vi kunne da kalle dette landslag eller elitegruppe, om de skulle ut å starte internasjonalt i løpet av året eller kommende år.

I 2016 har det blitt endringer og det har blitt satt krav til mer konkrete definisjoner; Landslag, Elitegruppe og rekrutteringsgrupper.

Hvem som er i gruppene ligger på rytter.no under “Grener – Kjøring” – og dette blir oppdatert over året.

 

Økonomi ved Lene Kragh

Overforbruk i GUK på 40 000, men vi har Bingomidler, så overforbruket har blitt tatt av Bingomidler. GUK har lave driftsmidler.

Fjorårets penger har gått tilbake til sporten ved støtteordninger til kurs og til stevnestøtter, via breddemidler. I tillegg har det gått en god del til toppsatsning (landslag).

De fleste midlene GUK får er bundet opp til spesielle grupper, og den delen vi får som er «frie midler» er stort sett penger fra Bingospill. Dette er penger GUK har skaffet selv, som ikke er tildelt fra rytterforbundet sentralt. Den potten er god og ha til uforutsette utgifter, for vi kan disponere dem fritt.

Det er to grenutvalg som har valgt å ikke ta ut penger til reisestøtte og kompensasjoner for møter, i større grad enn akkurat nødvendig. GUK er et av disse. Vi ønsker å pløye alle pengene vi får tilbake til sporten.

Neste års tildeling er ikke klart, men vi har fått forespeilet at det vil bli inntil 10% mindre penger dette året enn i fjor.

Fokuset for dette året vil ligge på utdanning av teknisk personell og oppbygning av landslag. Det betyr ikke at vi har glemt bredde og unge kusker! Til disse gruppene er det øremerkede midler.

 

Prisvinnere

Championat: Wenche Johannesen

Årets trener: Maria Henriksson

Årets ildsjel: Nina Bakkelund

Årets hederspris: Erik Holmin

Årets nykommer: Bård Enger Matheisen

Årets groom: Ingebjørg Jahr

Årets klubb: Vestby rytterklubb

Årets hest: Tord

 

Norgescupvinner klubb: Vestby hestesport

Norgescupvinner hest: Mikkel Davidsen

Norgescupvinner ponni: Merete Sandem

Miniklassevinner klubb: Holand hestesportsklubb

Delt 2.plass Miniklasse: Lardal hesteforening og Oslo Akershus fjordhestlag

 

Kursstøtte utdeles:

 • Berit Morstad, Nordby Tromf/Brennebalder (par)
 • Jeanette Lund Støen – Thorneyside The Warrior
 • Øivind Mikkelsen,
 • Espen Mørch Andersen, Veslelisa og Nybråtens Skumring
 • Anne Sigrid Haugset og Spilderhestens Frigg
 • Ina Herstad og Glitur f. Herstad
 • Wenche og saturn
 • Inger Marie G. Fosse med Turka Dalegaard
 • Lise Irene Kosmo og Moen`s Konan
 • Anne Marie Bergman og Northwinds Con Forza
 • Kusk: Erik Holmin. Hester: Vaar og Makker
 • Mimi Oust og Varda
 • Linda B Thomsen, Linwen og Zorro
 • Camilla Johnsrud Cartoon Hedegaard og Tiger Hedegaard
 • Anne Duvier / Alna’s Nico
 • Frøydis Sveen – Frøken Frøydis
 • Liv Marit Sjo, Blikra Lindskjolden
 • Merete Louise Sandem, Tord
 • Linda Bergquist
 • Ingunn Kvaal og Sulky
X