Nyheter

Produktivt møte mellom krets og klubber! Publisert: 10.06.2015,  Sist endret: 10.06.2015

Tirsdag 9. september var der invitert til et møte mellom Hordaland Rytterkrets og ride- og hestesportsklubber i Hordaland.

Der var et godt fremmøte, disse klubbene møtte: Stend og Midthordaland Hestesportslag, Sætregården hestesportslag, Stord Hestesportlag, Åsane Rideklubb, Moldegaard Ryttersportsklubb, Bergen Rideklubb, Alvøen Rideklubb og Fusa hestesportsklubb.

Saker som ble diskutert med klubbene var:

 • Rytterforbundet 100 år i år
  • Opprettet en komite som skal se på arrangement i forbindelse med Idrettensdag 5. september på festplassen.
 • Stevner; der var en enighet om at der bør sees på at antall stevner ikke blir for høyt og at vi får en god fordeling av stevnene mellom klubbene.
 • Vintercupen sprang / dressur – forslag til endringer i statuttene. Alle fremmøtte var enig i fremlagte forslag og dette vil bli sendt ut på høring til alle klubbene.
 • Informasjon om endring i statutt for KM Dressur.
 • Informasjon om at det er KR1 som gjelder ved premiering av klasser både i sprang og dressur, og at der er ingen krav til pengepremier på distrikts stevner.
 • Tidtakeranlegget, forslag til ny avtale ble fremlagt og denne vil bli sendt ut til klubbene.
 • Teknisk personell – status i Hordaland rytterkrets og behov fremover
 • Kurs som er på planleggingsstadiet:
  • Vedlikehold av ridebanebunn
  • Brannforebygging i stall
  • Stevne arrangør kurs / inkl. skriving av stevneinvitasjon
  • Ønske om kurs i hestehold
  • Banebygger kurs
  • Sprangdommerkurs

Det ble gode diskusjoner og kretsstyret fikk god tilbakemelding på hva vi burde arbeide for fremover. Alle fremmøtte var enige om at å møtes slik til informasjons utveksling og diskusjon var et veldig godt tiltak.

 

 

 

 

X