NRYF

Priser

Rytterlisens – satser 2020 Uten ulykkesforsikring Med ulykkesforsikring
Grunnlisens (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner) kr 400 kr 680
Hovedlisens (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner)  kr 1000 kr 1280
Topplisens (FEI internasjonale stevner) kr 1900 kr 2000
Teamlisens voltige (kun for team-medlemmer i voltige og MG) kr 150 kr 430
Hovedlisens for teknisk personell grad 2 + (kun hvis man deltar aktivt i konkurranser) kr 500 kr 780

For ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade se denne lenken: https://www.rytter.no/wp-content/uploads/forsikringsbevis-norges-rytterforbund-lisensforsikring-2020.pdf

Vi oppfordrer alle til å tegne en egen reiseforsikring, da dette er en ulykkesforsikring og ikke en reiseforsikring. 

Det er til enhver tid hesteeiers, ansvarlig persons, rytters plikt at lisenser er løst/betalt i henhold til NRYFs konkurransereglement. 

X