Nyheter

Presisering: Premiering Stevner både dressur og sprang Publisert: 05.09.2015,  Sist endret: 07.09.2015

Det er KR1 som gjelder ved oppsett av premiering på D-stevner!

I KR1 står der: §147 b) Fra og med L-stevner skal det gis pengepremier i klasser over Lett A. Det enkelte grenutvalg kan likevel godta at hele eller deler av premien utgjøres av gavepremie. Premiens verdi skal fremgå av stevneinvitasjonen og skal stå i forhold til startavgiftens størrelse. Laveste premie skal ha en verdi som minst tilsvarer det dobbelte av startavgiften i klassen. Høyeste premie bør ikke overstige ca. 1/3 av den utskrevne samlede premiesum i klassen, med unntak for spesielle bedømmingsmetoder som er nærmere angitt i grenreglementene. Rosettens verdi og eventuelle gavepremier og ærespremier kommer i tillegg.

Dvs. det er ikke krav til pengepremier på noen klasse nivå på D-stevner

Grenutvalget i sprang ønsker at  veilederen Premier / startavgifter D-stevner 2015 
brukes når det gjelder startavgifter og premiering. Men ihht. KR er det ikke krav til pengepremier på D-stevner og arrangører står fritt til å gjøre som de ønsker, men da må KR følges med tanke på premieverdier.

Dette er blitt bekreftet av Jon Harald Gulliksen i Grenutvalget for sprang via e-post.

Praksis har vært at i MB og klasser over er det blitt gitt pengepremier på D-stevner, men det er ikke ett krav.

MERK! Det står klubbene fritt til å gi pengepremier om de ønsker!

X