Nyheter

Presisering av hva som er tillatt innen idretten Publisert: 01.04.2020,  Sist endret: 03.04.2020

Helsedirektoratet sammen med NIF kom i dag med en presisering av hva som er lov og ikke av trening. Under forutsetning av at smittevernreglene overholdes, er det tillatt med grupper på maks 5 personer som har en avstand seg imellom på minimum 2 meter. Det skal være en voksen, ansvarlig person til stede. I tillegg ber idrettspresident Berit Kjøll særforbundene utarbeide «koronavettregler» for sin idrett.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykte at dette var en presisering og at utgangspunktet er der ennå med et forbud mot organisert idrett, men at grupper på 5 personer med 2 meters avstand er tillatt. – Det er fremdeles forbudt med fysisk møte og mindre avstand enn 2 meter. Vi ser også helst at mest mulig av treningen er organisert ved at det er voksne til stede, sa Guldvåg.

Utstyr i kontakt med hender og hodet frarådes sterkt, og garderober kan ikke tas i bruk.

Les koronavettreglene her 

X