Nyheter

Presidenten har ordet Publisert: 16.03.2015,  Sist endret: 18.03.2015

Foto: Knut Houge, hest.no 

I siste utgave av medlemsbladet Hestesport, utgave nr. 2, har Presidenten I NRYF Per Anders Owren sagt følgende om ungdomskomiteen

– Styrke ungdomsarbeidet, og sikre deres innflytelse i organisasjonen. Ungdomskomiteen under ledelse av Ingvild Østli har vært et friskt pust og har startet flere gode initiativ, som Ryttersport mot mobbing, stallfadder og for bedre kosthold. På Ryttertinget skal vi for første gang formelt velge en Ungdomskomite. Vi må tørre å slippe ungdommen til og gi dem ansvar, og være blant de beste særforbund i å utvikle unge ledere.

Kilde: Hestesport, utgave nr. 2.

 

Vi i ungdomskomiteen i NRYF synes det er veldig positivt at vi har så mye støtte fra både Forbundsstyret og administrasjonen. Ungdommen er morgendagens idrettshelter så vi ser det viktig å satse på dem. Vi kjører årlige temaer og lederkurs for ungdom. I 2014 ble det arrangert både Stallfadderkurs og Kick-off for Ryttersport mot mobbing som er våre egne prosjekter satt i gang av komitéen. Vi skal i år for første gang velges på Ryttertinget, allerede fra 2013 har lederen av ungdomskomiteen sittet som fullverdig styremedlem i Forbundsstyret.

X