Nyheter

Premiering i FH nivåklasser Publisert: 23.02.2016,  Sist endret: 23.02.2016

Det har vært noe uklarhet i forbindelse med premiering i FH nivåklasser som avholdes på D-/L-/E-stevner. I det oppdaterte FH reglementet for 2016, som er gjeldende fra 1/3/2016, er det spesifisert vedr pengepremier i §26. At det er premier også i klasser med 1 eller 2 startende, fremgår allerede av gjeldende reglement. Ved 1 startende gjelder regelen; Antall plasserte = 1:4 = 0,25, opphøyd til nærmeste hele tall = 1. Alle plasserte i klassen skal ha premie.

 

X