Nyheter

Permitteringer i rytterforbundet Publisert: 26.03.2020,  Sist endret: 26.03.2020

Norges Rytterforbund har på grunn av bortfall av aktivitet og dermed også bortfall av inntekter sett seg nødt til å gå til permitteringer av ansatte. Fra mandag 30.3. vil syv ansatte bli helt eller delvis permittert i til sammen 4,2 årsverk. Vi utelukker ikke at det kan bli ytterligere permitteringer på et senere tidspunkt. Selv om det primært er permittert i forhold til arbeidsoppgaver som nå bortfaller i forhold til de forbud og restriksjoner myndighetene har lagt på vår aktivitet, ber vi om forståelse for at det er begrenset kapasitet i administrasjonen i denne perioden.  Vi oppfordrer også til at alle henvendelser sendes nryf@rytter.no.

 

X