Samarbeidspartnere

Gjelsten Holding AS støtter bredden i norsk ryttersport

Gjelsten Holding AS (GH) er en av hovedpartnerne til Norges Rytterforbund (NRYF) og har et langsiktig samarbeid som varer fra 2020 – 2029.

Gründerånd, fokus og langsiktighet går som en rød tråd gjennom Bjørn Rune Gjelstens historie. Dette er verdier som også utgjør fundamentet for Gjelsten Holding konsernet.

GH ønsker i samarbeid med NRYF å motivere og inspirere både topp og bredde, i norsk ryttersport, til å sette seg nye mål for å utvikle norsk ryttersport videre. GH ønsker å bidra til at norske rideklubber styrkes. GH har grunnleggende tro på at man er avhengig av en god bredde for å kunne utvikle toppidretten, samt at toppidretten er en motivasjonsfaktor for rekruttering til sporten.

GH bidrar gjennom “Gjelsten Stipendet”, totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har hatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten..

Målet er at motivasjonen det gir «å bli sett» gjennom stipendordningen, gir ny positiv energi til videreutvikling av norsk ryttersport.

www.gjelsten.no

 

“Gjelsten Stipendet”

GH ønsker å bidra totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har tatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten, som følger:

 1. GH gir et bidrag til norske rideklubber på NOK 10 mill.
  Bidraget gis med NOK 1 mill. per år over 10 år.
 2. Etter 5 år skal prosjektet evalueres (i år 2024)
  Dette for å se om det har ønsket effekt og etterlever intensjonen.
 3. Det skal fordeles på 10 stipend a NOK 100 000 pr år
  Stipendet skal deles ut hvert år i forbindelse med Norwegian Horse Festival

Statutter «Gjelsten Stipendet»

 1. Alle klubber tilknyttet NRYF kan søke stipend, uavhengig av størrelse og aktivitetsnivå.
  Primært klubber i NRYF kan motta «Gjelsten Stipendet», dog unntak lag, foreninger og selskap som er med på å fremme ryttersporten.
 2. Tiltakene/prosjektene skal som prinsipp ha varig verdi. Fortrinnsvis ikke enkelttiltak.
 3. Tiltakene/prosjektene kan være relatert til anlegg, arrangement, etc.
 4. Tiltakene/prosjektene skal ha som hensikt å øke interessen for, og styrke norsk ryttersport.
 5. Det forutsettes at alle som mottar «Gjelsten Stipendet», følger NRYF etiske retningslinjer og verdigrunnlag.

Praktisk informasjon

Søknaden sendes inn gjennom vedlagte søknadsmal. Dokumentasjon på gjennomført tiltak/prosjekt skal være enkelt og kortfattet. Søknadsfristen er 30.november hvert år. Det vil nedsettes en jury bestående av ett medlem fra GH og to medlemmer fra NRYF. Utdelingen vil skje ved påfølgende Norwegian Horse Festival.

X