Nyheter

Oppnevning og oppdatering av landslag/satsingsgrupper for ponni, children, junior og ungryttere Publisert: 03.06.2020,  Sist endret: 03.06.2020

I henhold til sportsplanen for de aldersbestemte gruppene, ponni, children, junior og ungryttere i dressur, skal landslagsledelsen oppnevne ryttere til landslag og satsingsgrupper i begynnelsen av året, samt foreta en oppdatering i henholdsvis mai og november. Grunnet den oppståtte koronasituasjonen, har oppnevnelsen for 2020 i stor grad blitt satt på vent.

I og med at stevnevirksomheten nå er startet opp igjen, vil oppnevning og oppdatering av gruppene skje 22. juni og 31. juli. Det ser ut til at en del stevner som skulle vært avviklet tidligere i år, blir satt opp i juli, og vi har derfor valgt å ta en ekstra oppnevning per juli. På lik linje med tidligere år vil det fortsatt være mulig å ta inn nye utøvere utover sommeren og høsten, dette forutsatt at de oppfyller kriteriene. Neste oppdatering av gruppene vil skje i november.

Informasjonskriv med nærmere beskrivelse finner du her 

X