Nyheter

Oppnevning av medlem til sprangdommerkomiteen 2019 Publisert: 22.10.2018,  Sist endret: 22.10.2018

Sprangdommer Bente Alvær går ut av dommerkomiteen og derfor søker vi etter en ny kvinne. I henhold til mandatet til grenutvalget i sprang skal de oppnevne nye medlemmer til sprangdommerkomiteen.

Det er veldig viktig å få inn nye medlemmer og ikke minst at kjønnskvotering overholdes.

Arbeidsoppgaver til sprangdommerkomiteen SDK skal arbeide med saker som angår sprang og sprangdommere, herunder:
a) Holde oversikt over dommersituasjonen og vurdere behovet for nye dommere samt sørge for kompetanseheving blant sprangdommerne
b) Avholde kurs for SDII og høyere autoriserte dommere
c) Utarbeide nærmere regler for gjennomføring av slike kurs, herunder også eksamen
d) Oppnevne kurslærere
e) Arbeide for at autoriserte dommere er oppdatert i henhold til gjeldende reglement og praksis gjennom konferanser og nyhetsbrev
f) Vurdere og eventuelt foreslå endringer til autorisasjonsreglene for sprangdommere
g) Autorisere dommere på grunnlag av innstilling fra kurslærere etter avholdt kurs, eventuelt på annet grunnlag
h) Innvilger eventuell dispensasjon for dommere
i) Foreslå andre tiltak, herunder reglementsendringer
k) Utføre andre oppgaver GU-S finner formålstjenlig

Vi oppfordre alle dommere som ønsker å være med å utvikle sprangsporten til å søke. Søknad sendes til heidi@rytter.no innen 5.november.

Link til sprangdommerkomiteen sitt mandat finner du her.

X