Nyheter

Oppdatert lov for NRYF Publisert: 06.10.2020,  Sist endret: 06.10.2020

Den 20.08.2020 vedtok forbundsstyret i NRYF en ny oppdatert lov med gjeldende lovnorm for særforbund. 

Den oppdaterte loven finner du her. 

Vi minner samtidig om at alle klubber og kretser også må oppdatere sine lover i tråd med gjeldende lovnorm for henholdsvis klubber og særkretser. 

Mer informasjon rundt dette finnes her (ekstern lenke). 

X