Nyheter

Oppdatering av KR II Publisert: 10.01.2019,  Sist endret: 19.03.2019

SPRANG: KR II er oppdatert med  noen få endringer som er gjeldende fra 01.januar 2019. 

Saken er oppdatert 18.01.19 med presisering 

Endringene i KR II er basert på endringer i FEI reglementet som trådde i kraft fra 01.01.19. Endringene gjelder blant annet bruk av bakbeinsbelegg (Article 257 Saddlery – pkt. 2.5), s. 41

KR II oppdatert

Presisering av saken

FEI har siden saken ble publisert, oppdatert “FEI Stewards Manual Jumping Annexes”, som omhandler endringene om beinbelegg. Her finner du illustrasjoner på hva som er lovlig,  se side 23-25.

I KR II står følgende i § 257 – Saling og bisling, pkt 7.3:

F.o.m. 01.01.2020 i klasser for junior og ungryttere, og f.o.m. 01.01.2021 for samtlige klasser gjelder: Bare bakbensbelegg som beskrevet under pkt 7.2, er tillatt. I tillegg er belegg som beskytter både på innsiden og utsiden og går rundt bak koden, tillatt. Innsiden av beskyttelsen skal være glatt og uten noen trykkpunkter. Maksimal tillatt lengde på innsiden er 20 cm.

Kun følgende reimer er tillatt: med borrelåsfeste (velcro) er både elastiske og uelastiske reimer tillatt. Dersom reimen festes over en krok, er kun elastisk reim tillatt. Belegg kan ha en eller to reimer. Dersom belegget kun har én reim, må den være minst 5 cm bred. Er det to reimer, må hver reim være minst 2,5 cm bred. Reimer må ikke gå helt rundt belegget. Det er ikke tillatt at reimen går igjennom en mekanisme og fester tilbake.”

X