Nyheter

Oppdatering av KR II Publisert: 10.01.2019,  Sist endret: 10.01.2019

SPRANG: KR II er oppdatert med  noen få endringer som er gjeldende fra 01.januar 2019. 

Endringene i KR II er basert på endringer i FEI reglementet som trådde i kraft fra 01.01.19. Endringene gjelder blant annet bruk av bakbeinsbelegg (Article 257 Saddlery – pkt. 2.5).

Se blant FEI sitt reglement under Article 257 Saddlery – pkt. 2.5

KR II oppdatert

 

X