Nyheter

Ønsker du å sitte i grenutvalget? Publisert: 05.10.2018,  Sist endret: 17.09.2019

Nå kan du melde din interesse som grenutvalgsmedlem. Grenutvalgene er Norges Rytterforbunds faglige instanser i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive grener. Fristen for å melde interesse er 10.oktober.

Hva er og gjør et grenutvalg?

Vi har grenutvalg (GU) innenfor alle våre 9 grener.

Grenutvalgene er Norges Rytterforbunds faglige instanser i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive grener. For dressur, feltritt, funksjonshemmede og sprang ivaretas dette generelt av GU, mens drifting av landslagene, uttaksansvar og representasjonsoppgaver ivaretas av landslagsledere. GU skal bidra med fagkunnskap overfor NRYFs administrasjon når det gjelder terminliste, cuper og statutter.

Hvem kan sitte i grenutvalget?

GU skal være bredt sammensatt og medlemmene skal ivareta områdene toppidrett, bredde, reglement, teknisk personell, trener og administrasjon i tråd med gjeldende kravspesifikasjon.

Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så langt som mulig.

Vi ønsker at alle aktuelle medlemmer kan melde sin interesse som GU medlem i aktuelt grenutvalg.

Ønsker du å bidra?

Har du lyst og mulighet til å bidra med dette frivillige vervet, send oss noen ord der du kort oppsummerer dine kvalifikasjoner, som passer i forhold til nevnte mandat, og hvilket GU som er aktuelt.
Mandat for grenutvalget i Distanse, Kjøring, Voltige og Mounted Games
Mandat for Dressur, Feltritt, FH og Sprang

Hvordan melde interesse?

Send din interesse til nryf@rytter.no innen 10.oktober 2018. Merk emnefeltet med: “GU medlem” og skriv hvilket grenutvalg du melder din interesse til. Husk å ta med din motivasjon for interessen, samt hva du kan bidra med (i forhold til mandatet).

NB! Det er forbundsstyret som formelt oppnevner GU medlemmer, på bakgrunn av innspill fra administrasjonen. Dette vil bli gjort i løpet av desember 2018.

X