Nyheter

Ønsker du å sitte i dressurdommerkomiteen? Publisert: 20.04.2020,  Sist endret: 20.04.2020

Dressurdommerkomiteen søker nye medlemmer som skal inngå i dagens team. Vi trenger nye medlemmer med oppstart så snart som mulig i 2020. I tillegg søker vi etter nye medlemmer, samt ny leder fra 2021.
Frist for å melde interesse er 30. april.

Dressurdommerkomiteen (DDK) er sportsutvalg dressur (SU-D) sin faglige komite knyttet til dømming og dommergjerningen innenfor dressursporten.  DDK skal ivareta kurs og utdanning av dressurdommere i forhold til de krav og behov dressursporten i Norge har til enhver tid. For nærmere beskrivelse av DDKs arbeidsoppgaver vises til DDKS mandat.

Vi søker etter medlemmer som har erfaring som dressurdommer og som har god kjennskap til norsk dressurridning. Søker bør være energisk og utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og gode IT-ferdigheter. Personlige egenskaper som god organisasjonsforståelse, relasjonelle ferdigheter og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Kortfattet søknad sendes til Sportsutvalg dressur sin leder, Unni Henriksbø på e-post uhenriksbo@gmail.com innen torsdag 30. april.

Spørsmål om vervet kan rettes til
Unni Henriksbø (leder SU-D) på e-post til uhenriksbo@gmail.com eller tlf. 95 21 61 80
Nina von Hirsch (leder DDK) på e-post til nhhirsch@hotmail.com eller tlf. 92 26 89 77

X