Nyheter

Ønsker du å bidra for Grenutvalget Distanse? Publisert: 03.05.2019,  Sist endret: 03.05.2019

Grenutvalget i Distanse har behov for økt fokus på Arrangør og Bredde/Rekruttering, derfor ønsker vi å opprette en egen komité for dette, i første omgang med 1 leder som er villig til å påta seg oppgavene og aktivt ønsker å jobbe mot at vi får nye ryttere og flere ritt.

Vi har i utgangspunktet et ønske om å overføre vedkommende som fullverdig medlem til Grenutvalget Distanse neste år, forutsatt at det blir godkjent av FS. Det vil også vektlegges hva komiteleder selv ønsker. Alternativt kan komitéen fortsette og evt. økes med flere medlemmer, dette er åpent for diskusjon.

Har du lyst og mulighet til å bidra med dette frivillige vervet, send oss noen ord der du kort oppsummerer dine kvalifikasjoner, som passer i forhold til mandat for den nye komiteen, med fokus på tid, lyst og engasjement.

Hvordan melde interesse?

Send din interesse til hildegunn@gu-di.no så snart som mulig, frist 20. mai 2019.

Her finner du utkast til mandat.

X