Teknisk komité reglement

TK er Norges Rytterforbunds (NRYF) faglige instans for reglementssaker og utgjør bindeleddet mellom reglement og sport.

Teknisk komité reglement (TKr) – Mandat Teknisk Komité Reglement
LederTorunn KnævelsrudE-post
MedlemIvar Alme
MedlemNasrin Håkonsen
MedlemBaard Lindvaag
JuristHege Eeg

Dispensasjonssøknader

Teknisk komité reglement (TKr) er NRYFs organ for behandling av dispensasjonssøknader. Noen forhold som gjelder dommere, håndteres av den aktuelle dommerkomité.

Behandling av dispensasjonssøknader er nærmere beskrevet i Generelt Konkurransereglement (KR I) Tillegg 6.

Protester, meldinger om reglementsbrudd og anker

TKr behandler også protester som ikke kan leveres på stevneplassen, meldinger om reglementsbrudd og anker over vedtak fattet av OD.

Behandling av slike saker er nærmere beskrevet i Generelt Konkurransereglement (KRI) Tillegg 9 og 10.

Saken sendes til NRYFs administrasjon, helst som e-post til nryf@rytter.no. Administrasjonen oversender saken til riktig instans.

Det er viktig at saken følges av alle de opplysningene TKr trenger for å kunne ta stilling til og besvare saken. Ryttere og hester må identifiseres med fullt navn og lisensnummer. Postadresse og e-mailadresse er nødvendig, og telefonnummer er nyttig.