Nyheter

NYTT OM NASJONAL PONNIMÅLING Publisert: 10.02.2020,  Sist endret: 10.02.2020

Dette kommer i KR I Tillegg 2 og er gyldig fra 2. mars 2020. Endringene er nasjonale tilpasninger til FEIs reglement.

Konkurranseponni med rytter med norsk rytterlisens skal ha norsk måledokument. FEI-målekort med sluttmåling som er gyldig i hht. FEIs regelverk 01.01.2020[1], godtas på lik linje med norsk måledokument for ponni kat. 1.

Høyden måles på mankens høyeste punkt, som om nødvendig identifiseres med fingrene og merkes før målingen. Desimaler rundes av nedover. Det betyr f.eks. at alle resultater f.o.m. 148,0 cm t.o.m. 148,9 cm settes lik 148 cm.

Ponni som er konstatert for høy av FEI etter gjennomført FEI stevnemåling med anke og FEI kontrollmåling, kan ikke godkjennes som norsk konkurranseponni.

Utenlandsk ponni som er funnet for høy ved FEI stevnemåling uten at resultatet er anket til FEI, kan godkjennes som norsk konkurranseponni for start på nasjonale stevner i Norge dersom den fyller kravene til konkurranseponni ved standard måling i hht KR I § 123.1.b og Tillegg 2.5.

Norskregistrert konkurranseponni som blir funnet for høy ved FEI stevnemåling uten at resultatet er anket til FEI, må gjennomgå kontrollmåling i hht pkt 6 før den igjen kan starte som konkurranseponni. Resultatet gjelder bare for nasjonale konkurranser i Norge.

[1] 2020 VETERINARY REGULATIONS 14th Edition 2018, effective 1 January 2020, Chapter IX

X