Nyheter

Nytt KR V feltritt Publisert: 25.02.2015,  Sist endret: 25.02.2015

Nytt reglement for feltritt er nå lagt ut. KR V 2015 gjelder fra 1. mars 2015. I den rene utgaven er alle avsnitt med endringer markert med loddrett strek i margen. I den andre utgaven er alle endringer i tillegg synlige i teksten.

Det er også lagt ut nye protokoller for dressurprøven og oversikt over gjeldende programmer.
Følgende program er helt nye med 2015 angitt i tittelen:
– FEI CCI* A og B
– FEI CCI** A og B
– FEI CCI*** A og B

I alle protokollene er det tatt inn ny beskrivelse av fradrag for feil i tillegg til feilridning. Det er derfor viktig å bare bruke protokoller med 1. mars 2015 angitt nederst i høyre hjørne.

X