Nyheter

Nytt KR V Feltritt gjeldende fra 1. mars 2018 Publisert: 01.03.2018,  Sist endret: 13.03.2018

Ny og oppdatert utgave av KR V Feltritt 2018 er lagt ut og gjelder fra 1. mars 2018.

Merk  følgende:

Tilleggsnote til KR V Tillegg 5 – Bedømming av feil på terrenghinder:
Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults (Kilde: FEIs “Guidelines to Eventing Rules 2018”)

og

Oversikt fra FEI over tillatt/ikke tillatt utstyr i feltritt – oppdatert 14.11.2017
Dette dokumentet må sees i sammenheng med KR V og oversikt fra FEI over tillatt/ikke tillatt utstyr i dressur – oppdatert 14.11.2017. Ved avvik, gjelder KR V på norske stevner (unntatt er FEI-stevner i Norge).

X