Nyheter

Nytt KR Sprang Publisert: 03.03.2015,  Sist endret: 03.03.2015

Nytt KR II Sprang med gyldighet fra 2. mars 2015 er nå lagt ut. I den rene utgaven er avsnitt med endringer markert med strek i margen. I den andre utgaven er alle endringer i teksten synlige. Det er i år svært få endringer. De gjelder i hovedsak oppvarmingshindre for ponni og tempo for en del klassenivå.

X