Nyheter

Nytt KR IV – Dressur Publisert: 19.02.2015,  Sist endret: 08.04.2015

Det nye reglementet gjelder fra 1. mars 2015. Alle avsnitt med endringer er markert med strek i margen. Det er også lagt ut en utgave med alle endringer synlig i teksten. Det er relativt mange endringer for dressur i år. Du finner begge utgaver på reglementssiden.

Det er spesielt verd å merke seg følgende:
–          Justering av kvalifikasjonskrav generelt
–          Children (t.o.m. 14 år) er ny aldersgruppe, men det arrangeres ikke NM for disse
–          NM U25 er tatt inn som ny kategori for NM
–          Nye kvalifikasjonskrav for NM.
–          Trøsteklasser tas ut av NM.
–          MC er ny benevnelse for klasseniv LA:6 og FEIs ponniprogrammer
–          Strengere krav til sporer i klasser t.o.m. LA
–          § 454.4 om klage på feil utregning av resultat er omformet
–          Bedømming av mangler ved utrusting og utstyr er litt endret og fremstilt i en tabell for oversiktens skyld (§ 450.2)

Det kommer en del justeringer av dressurprogrammene gjeldende fra 01.03.2015. Det kommer også nye dressurprogram for Children (nivå LB-LA) – disse legges ut snart.

X