Nyheter

Nytt grenreglement for Mounted Games Publisert: 16.08.2018,  Sist endret: 16.08.2018

Det er utarbeidet nytt grenreglement for Mounted Games, KR VI. Grenreglementet samsvarer med det internasjonale konkurransereglementet for Mounted Games i all vesentlig grad når det gjelder øvelser og bedømmelse (kapittel 4 og 5).

Videre er det tatt inn en del i tillegg til de internasjonale reglene om stevner (kapittel 2), tekniske og organisatoriske krav ved stevner (kapittel 3), teknisk personell (kapittel 6) og mesterskap (kapittel 7) for å sikre samsvar med generelt konkurransereglement og øvrige grenreglement i NRYF. Det er noen flere konkrete krav utover de internasjonale som omhandler hestevelferd (høyde og vekt, styrt, friskt blod), stevnenivåer, utviklingsløp og kvalifikasjonskrav til stevner og mesterskap.

Se det nye grenreglementet her.

X