Nyheter

Nytt generelt reglement Publisert: 03.03.2015,  Sist endret: 03.03.2015

Nytt KR I – Generelt reglement med gyldighet fra 2. mars 2015 er nå lagt ut. I den rene utgaven er avsnitt med endringer markert med strek i margen. I den andre utgaven er alle endringer i teksten synlige. Det er en del endringer, så det er viktig å se godt igjennom for å bli kjent med nye bestemmelser som kan være relevante for deg som rytter, arrangør eller teknisk personell.

X