Nyheter

Nytt fysisk tilbud for rusavhengige Publisert: 02.04.2019,  Sist endret: 03.04.2019

Norges Rytterforbund, Norges Cykleforbund og Norges Skiforbund går sammen om et nytt aktivitetstilbud for rusavhengige på dag og kveldstid.

Disse er med på bildet: I startgropa med nytt tilbud til rusavhengige. Bak står idrettspresident Tom Tvedt. Foran fra venstre: Mentor, Annette Veronica Loftus, deltaker Cecilie Olsen, helseminister Bent Høie, president i Norges Rytterforbund Tore Sannum, konstituert utviklingsjef i Norges Rytterforbund Tine Skoftedalen Fossing og daglig leder på Tune Ridesenter Gina Charlotte Lindbæk. Foto: Arvid Holmlund.

«Idretten skaper sjanser» er et nytt lavterskeltilbud for rusavhengige. Tilbudet gis av idrettslag utvalgt av de tre særforbundene. Ideen for det nye lavterskeltilbudet er hentet fra fotballens gatelagsprosjekt. Det var Norges idrettsforbund, i et samarbeid med Morten Nyborg fra Gatelag, som tok initiativ ovenfor ski, sykkel og rytter for å starte det hele. Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet, og en ny søknad til Helsedirektoratet om støtte er sendt inn.

– Vi vet at idretten kanskje er landets fremste inkluderingsarena. Derfor er det flott at ski, sykkel og rytter følger opp det som nesten må kunne kalles en suksess innenfor fotball, når det gjelder å tilby en meningsfylt arena for rusavhengige. Idrettens visjon er «idrettsglede for alle» og jeg er trygg på at idretten også vil kunne skape idrettsglede for denne målgruppen.  Takk også til Helsedepartementet som har sett verdien i dette, men forstått at en slik innsats utenfor idrettslagenes ordinære virksomhet, også krever en ekstra økonomisk støtte, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Norges idrettsforbund er med som rådgivende part i prosjektet. Morten Nyborg er engasjert som prosjektleder på vegne av særforbundene. Han vil ha en koordinerende rolle ut mot de tre klubbene som er plukket ut. I Skiforbundet er det Byåsen som er plukket ut, og planleggingen er i gang. Oppstart med Byåsen er planlagt til høsten, mens sykkel og rytter har oppstart med sine klubber til våren. I sykkel er det Ringerike sykkelklubb som er plukket ut, mens det er Råde og Onsøy Rideklubb i rytter hvor aktiviteten vil foregå ved Tune Ridesenter. Ved hjelp av profesjonelle trenere, ledere og mentorer ønsker man å bygge enkeltindivider frem til bedre å være rustet til et ordinært liv.

Over tre år
Erfaringen fra fotballen har vist at man best gjør dette med det øvrige offentlige hjelpeapparatet. Når trygghet og gode relasjoner er på plass, er NAV, rusomsorg og spesialisthelsetjenesten verdifulle medspillere for å sikre et godt recoveryprogram til beste for den enkelte. Prosjektet er i første omgang tenkt å vare over tre år. I løpet av denne tiden skal idretten i samarbeid med tre særforbund etablere tilbud som skal være gode eksempler på hvordan idretten kan være til hjelp for dem som i dag faller utenfor. Til inspirasjon for idrettslag over hele landet og til nytte for samfunnet. TV2 har besluttet å bidra til prosjektet ved synliggjøringen av tiltakene og det daglige arbeidet.
– Det langsiktige målet er å gjøre det vanlig for idrettslag rundt om i landet å ha tilbud til disse utsatte gruppene, forteller prosjektleder Morten Nyborg.

TV
– TV2 kommer til å følge prosjektet, så ved hjelp synliggjøring på riksdekkende TV bidra til en enda bedre forståelse generelt i samfunnet om at menneskelige ressurser ved hjelp av idrettens inkluderende vesen kan gjenvinnes. Vi ønsker å utvikle en ny standard mellom det offentlige, private og frivilligheten når det gjelder «Co-creation» gjennom nasjonal kringkasting av «best-practice», sier Morten Nyborg.
– Da NRYF fikk henvendelse fra idrettspresident Tom Tvedt sist høst med spørsmål om å være med på prosjektet «Idretten skaper sjanser», var vi helt klare. All erfaring viser at samvær med hest, arbeid i stallen og ridning er god terapi både fysisk og mentalt. Å kunne være med på et prosjekt som gir noen av de som har kommet skjevt ut her i livet en sjanse til å komme tilbake gjennom hest og ridning, ser vi på som en stor og viktig oppgave, forteller president i NRYF, Tore Sannum.
– Da prosjektet ble presentert i forbindelse med NM på ski sist uke, kom det frem at rytterforbundet er de som har kommet lengst med sine prosjekter, takket være fokus og godt arbeid i administrasjonen, forteller Tore Sannum.

Trenger hester
Konstituert Utviklingssjef i Norges Rytterforbund, Tine Skoftedalen Fossing har nå en bønn til hesteeiere med en hest til overs; – Vi trenger hester. Vi søker to hester til helfôr til prosjektet. Disse vil stå oppstallet på Tune ridesenter i Sarpsborg og få full oppfølging av hestefaglige personer, og trenere som har ansvaret for utdannelsen av rytterne. Disse hestene må være rolige og glad i mennesker og mestre alle gangarter og må kunne rides av ryttere på alle nivåer. Det er bare å ta kontakt om du har en hest til utlån, sier Skoftedalen Fossing.

 

Målsettingene for prosjektet:
Mål 1:
Felles: Hovedmålet er å gi en marginalisert gruppe en bedre hverdag ved å kunne integrerer de i fysisk aktivitet gjennom idretten. Idrettens inkluderende vesen blir en arena hvor sunne sosiale nettverk etableres og utvikles. På sikt er målet å få den enkelte til å kunne fungere i et liv uten rus og hvor «jeg og meg», er byttet ut til «vi og oss». Innenfor trygge treningsammer er målet å utvikle enkelt individer som ønsker et liv uten rus. Dette gir grunnlag for å fylle tiden med noe annet – eksempelvis skole og arbeid. Erfaringene fra fotballen viser at dette i første omgang gjøres best «klubbnært» og i Co-creation med det offentlige.

Mål 2. Felles: Ved hjelp av idrettens egne medlemmer (1,4 millioner) og synliggjøring på TV2 bidra til en enda bedre forståelse generelt i samfunnet om at menneskelige ressurser ved hjelp av idrettens inkluderende vesen kan gjenvinnes.

Mål 3. Felles: Utvikle en ny standard mellom det offentlige, private og frivilligheten når det gjelder «Co-creation» gjennom nasjonal kringkasting av «best-practice».

Mål 4. Rytter: NRYF ønsker å tilby en arena der samspill med hesten gir mestringsfølelse for mennesker med psykisk uhelse og rusavhengighet i et recovery-perspektiv. Innenfor trygge rammer i stallmiljøet vil man tilby en aktivitet sammen med hest som gir mulighet for fysisk aktivitet, samt skape og utvikle en relasjon med hest hvor man lærer om hestehold, stalldrift og styrker ansvarsfølelsen hos den enkelte.

Mål 5. Rytter: NRYF vil inkludere brukerne i klubbmiljøet, etablere et sosialt nettverk, samt gi opplæring i klubbdrift og utvikle brukerne til å bli en ressurs for klubben og drift av arrangement.

Mål 6. Rytter: NRYF ønsker ved hjelp av prosjektet «Idretten skaper sjanser» å teste ut/utvikle egnede metoder omkring samskaping med det øvrige offentlige hjelpeapparatet og institusjoner.

X