Nyheter

Nye statutter Publisert: 26.03.2017,  Sist endret: 28.03.2017

Informasjon om nye statutter

De nye gjeldende statuttene ligger nå ute på våre hjemmesider: rytter.no.

Følgende statutter er gjeldende:

Generelle statutter for KM/HM for Troms Rytterkrets
KM sprang lag og individuelt (lik 2016 prøveordningen)
KM dressur lag og individuelt
HM sprang individuelt (lik 2016 prøveordningen)

Cup for sprang
Cup for dressur

Generell informasjon rundt avvikling av stevner. Viktig informasjon til alle som skal eller ønsker å arrangere stevner i kretsen.

Vi ber alle om å sette seg inn i de nye statuttene.

For å kunne få avvikle cup-klasser på sitt stevne, må man søke grenleder i kretsen innen 1.mai. Uttak blir gjort på styremøte i kretsen 3.mai.

Ryttere melder seg på cupen til grenleder og får informasjon om innbetaling av avgift for gjeldende cup. For at en cup skal kunne avvikles må vi ha minimum 5 påmelde ekvipasjer ved oppstart.

Det er derfor viktig at klubbene informerer sine ryttere om dette?

Ta gjerne kontakt med kretsen hvis dere har spørsmål.

Mvh
Styret

X