Nyheter

NYE REGLER OM VAKSINASJON Publisert: 10.02.2020,  Sist endret: 10.02.2020

Endringene gjelder for hester som blir grunnvaksinert f.o.m. 01.01.2020. For hester som har dokumentert ferdig grunnvaksinering før 01.01.2020, og har dokumentert gyldig revaksinering etter dette, er det ingen endringer.
Hester som blir ferdig grunnvaksinert etter 01.01.2020, må nå ha 3 vaksiner:

  1. vaksine
  2. vaksine etter 21-92 dager
  3. vaksine (booster) innen 7 måneder etter vaksine 2.

Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeierne bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren.
Når hesten har fått vaksine 1 og 2, kan den starte før vaksine 3 (booster), men det må alltid ha gått minst 7 dager fra vaksinering til start.

De nye reglene ligger nærmere reglene til FEI og DNT (Det norske travselskap) enn før, men er ikke identiske. Men reglene til både FEI og DNT ligger innenfor kravene til NRYF.

NRYF krever ikke at siste vaksine før start ikke skal være eldre enn 6 mnd og 21 dager.
Les mer om vaksinering her

X