Nyheter

Nye medlemmer av dressurdommerkomitéen Publisert: 17.02.2017,  Sist endret: 18.07.2018

Dressurdommerkomitéen (DDK) har fått ny sammensetning.
DDK er en underkomité av grenutvalget i dressur (GU-D) og utvalget har ledet prosessen med valg av nye medlemmer til komitéen. Prosessen har vært som følger:

  • Behov for nye medlemmer har vært utlyst på NRYFs hjemmeside.
  • Valget av medlemmer er foretatt i samarbeidsmøte mellom GU-D og DDK.

DDKs sammensetning fra 2017 finner du her

Vi benytter anledningen til å takke Christine Skodjereite Loennecken og Øivind Instefjord Ødemotland, som etter eget ønske har valgt å trekke seg, for deres innsats i komitéen gjennom flere år.

 

X