Nyheter

Nye kvalifiseringskrav FH Nivåklasser 2016 Publisert: 01.10.2015,  Sist endret: 01.10.2015

Grenutvalget for funksjonshemmede (GU-FH) har besluttet å endre kvalifiseringskravene til FH Nivåklasser på Elitestevner fra 2016:

“Rytteren må minst ha oppnådd 58 % i klassenivået under én gang på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår. Både FH-klasser og standardklasser er kvalifiserende. Kür-klasser er ikke kvalifiserende.”

 

X