Nyheter

Nye kriterier for landslag og satsingsgrupper i Kjøring Publisert: 25.09.2020,  Sist endret: 05.10.2020

Landslaget i kjøring

Landslagsleder og SU-K kommer til å offentliggjøre foreløpige landslag og satsningsgrupper for 2021 i løpet av oktober/november, samtidig med at sportsplanen for 2021 blir offentliggjort.

Sportsplanen for 2020 finner du her.

For stevnesesongen 2021 gjelder følgende kriterier for landslag og satsningsgrupper:

Seniorlandslag:

Kusker som minimum har kjørt godkjent resultat i Vanskelig klasse DMP i 2020 eller 2021 og som har tilgang til alt obligatorisk utstyr. 

Children og Junior:

Children: Kusker mellom 13-14 år. 
Junior: Kusker mellom 15-18 år. 

Kusker som minimum har kjørt godkjent Lett klasse DMP i 2020 eller i 2021 og som har tilgang til alt obligatorisk utstyr til CAIJ2* eller CAICh2*.

Young Driver:

Kusker mellom 16 og 21 som minimum har kjørt godkjent Middels klasse DMP i 2020 eller 2021 og som har tilgang til alt obligatorisk utstyr til CAIY2*.

Satsningsgrupper:

Kusker som har stabilisert seg gjennom konkurranser med et høyt resultatmål og som landslagsleder/SU-K anser som aktuelle til en landslagsplass på sikt. Her kan også ekvipasjer som landslagsleder mener har et godt potensialt tas opp, selv om ekvipasjen har hatt en kort konkurransetid sammen.

Landslagsleder og SU-K kan til enhver tid oppta nye kusker på landslag og i satsningsgrupper hvis kriteriene er oppfylt.

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap i 2021.

For satsningsgrupper stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å starte internasjonale stevner og mesterskap innenfor 1-2 år.

Alle kusker er selv ansvarlige for å dokumentere at de oppfyller kriteriene.

Uttak til mesterskap gjøres av SU-K, landslagsleder og sportssjefen i NRYF.

 

Kontakt Elin på ehilling76@gmail.com, eller Linn på lsn@rsn-advo.dk hvis du har spørsmål.

X