Nyheter

Nye Grønt kort 2015 – Kompetansekurs for kursholdere Publisert: 14.05.2015,  Sist endret: 14.05.2015

Ønsker du å holde Grønt Kort kurs i din klubb? Da er dette noe for deg.

Dato:   Tirsdag 02. Juni
Tid:      kl 17:30 -21:00
Sted:   Haugesund/Karmøy (info om eksakt hvor kommer etter påmelding)
Pris:    For medlemmer av klubb tilknyttet Rogaland rytterkrets er kurset gratis.
For andre, kr 400,- pr person.

Innhold:   Grønt Kort 2015 – se:  http://www.rytter.no/gront-kort-2015/
Kursholder: Ruth Elisabeth Vareberg

Etter de nye reglene som kursholder for reglementsbiten (KR1) skal kurslærer være minimum dommer eller steward 1, ha GK kompetansekurs og politiattest.

Kursholder for sikkerhets delen, praksis i stall og ride test må inneha en trener/ ridelærerkompetanse eller tilsvarende, ha GK kompetansekurs og politiattest.

Formålsattest til Politiattest kan signeres på kurset. Eller dere kan få denne signert av klubbn og bestille poltiattest på forhånd ( 4 ukers leveringstid på attest).

Påmelding: innen 29.mai 2015 til rutbi@online.no

Påmeldingen må inneholde navn, adresse, Tlf, mailadresse, fødselsdato, klubb og kompetanse (trener/dommer/tkpersonell)

X