Nyheter

Nye dressurprogram for FH i 2017 Publisert: 16.02.2017,  Sist endret: 16.02.2017

FEI har innført nye dressurprogram for funksjonshemmede fra 1. januar 2017. Disse er nå kommet i norsk oversettelse og gjelder fra 1. mars 2017. Fra den datoen vil samtidig de gamle programmene utgå.

FH Dressurprogram og nivåklasser (ny 2017)

Legg merke til at programmene har fått nye navn i hht den nye inndelingen i Grad I til V, at flere av dem har fått påført nytt klassenivå, og at alle har fått nytt nummer. Det blir nå fradrag av prosentpoeng for feilridning også for FH, mens andre feil koster -2 p per gang.

For nærmere forklaring til de nye gradene og endringene fra tidligere, se Informasjon om nye FH nivåklasser 2017

 

 

X