Nyheter

Nye ansatte i administrasjonen Publisert: 24.01.2020,  Sist endret: 24.01.2020

Vi har ansatt to nye i administrasjonen i Norges Rytterforbund. Øyvind Larsen Tolgensbakk som kommunikasjonsrådgiver og Lillann Jebsen som utviklingskonsulent.
Øyvind har bachelor i idrettsledelse med fordypning i markedsføring, og har tidligere jobbet med kommunikasjon og digitale medier i Rælingen fotballklubb og Lillestrøm Sportsklubb. Hans arbeidsoppgaver vil være utvikling av kommunikasjonstiltak, både intern i organisasjonen og eksternt, samt løpende innholdsproduksjon med særlig vekt på digitale flater og utvikling av digitale løsninger på tvers av organisasjonen.  

Lillann har en master i utdannelsesvitenskap med fokus på organisasjonsteori og kompetanseutvikling. Hun har tidligere jobbet med HR hos DS Smith i Danmark, vært profesjonell dressurrytter og er landslagsleder for ponni og children dressur i Norge. Lillann sin stilling vil være rettet mot ulike utviklingsområder innad i organisasjonen, men hun vil i første omgang være rettet mot teknisk personell, i samarbeid med de ulike teknisk personellkomiteene. Hun vil også ha ansvaret for fortsettelsen av det påbegynte arbeidet med rideskolekartlegging og samarbeid med rideskolene.

Lillann vil i en kort overgangsperiode fortsatt være landslagsleder, men sportssjef Nina Johnsen har påbegynt arbeidet med å finne en erstatter til denne rollen, og rytterne vil bli godt ivaretatt.

Begge to vil begynne i løpet av februar og vi ønsker Øyvind og Lillann velkommen på laget. 

X