Nyheter

Ny oppdatert schedule for CSI5*W, CS2* og CSIAm-B under Kingsland Oslo Horse Show Publisert: 06.10.2016,  Sist endret: 07.10.2016

Det har kommet ny oppdatert schedule for CSI5*W, CSI2* og CSIAm-B. Se markeringer i vedlagte dokument for endringer.

Endringer

X