Nyheter

Ny nasjonal hesteveileder Publisert: 29.05.2018,  Sist endret: 29.05.2018

Hestenæringen og -sporten skaper arbeidsplasser, og har et stort potensiale for større verdiskaping. Sammen med hestenæringen har Regjeringen derfor utviklet en ny nasjonal hesteveileder.

Fredag 25.mai lanserte landbruks- og matminister Jon Georg Dale den nye nasjonale hesteveilederen ved Alna Ridesenter i Oslo. Veilederen skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold. Hesten har fått en ny rolle i reiseliv, terapi, arbeidstrening og rusrehabilitering. Likevel har vi ikke all verdens næringsvirksomhet og arbeidsplasser innen sektoren i Norge. Det vil Regjeringen gjøre noe med.

Rytterforbundet har bidratt

– Det er gledelig at det nå har resultert i et godt dokument som skal opplyse og informere alle kommuner om hestens betydning, i lokalmiljøet. Vi håper dette vil bidra til mer oppmerksomhet og forståelse i kommunene, men også være en drahjelp for våre 350 klubber, i deres lokalmiljø, forteller generalsekretæren Ellen Scheel til rytter.no

Digital veileder

Veilederen vil fungere som et oppslagsverk og inneholder blant annet faktabasert informasjon og gode eksempler som viser hvordan man kan satse og få suksess. Veilederen er spesielt rettet mot landets kommuner, ettersom det er i kommunene den detaljerte samfunnsplanleggingen foregår, og fordi kommunen er aktuelle som kjøper av hestebaserte tjenester.

Se veilederen her

Les hele saken på regjeringen.no

X