Nyheter

Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar Publisert: 17.07.2020,  Sist endret: 17.07.2020

Ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar og er lagt ut på www.lottstift.no.

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. Ordningen har tilbakevirkende kraft og omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august.

NRYFs erfaring er at rideklubber har svært ulike tap både hva angår type og omfang. Alle rideklubber må derfor selv sjekke om de kan søke på den nye ordningen.

X