NRYF

Protokoller 2020

Protokoll styremøte 1/20 – Rytterpolitisk dokument, Oppnevning og mandat stevneutvalg, OL og Paralympics 2020.

Protokoll styremøte 2/20 – Regnskap, Oppnevning av sportsutvalg, Ungdomsidrettsbestemelser, Krafttak for ridebanebunn, Ryttertinget 2021.

Protokoll styremøte 3/20– Ekstraordinært, Corona – situasjon 

Protokoll styremøte 4/20 – Corona-situasjon, Økonomiske konsekvenser for NRYF, info om OL og Paralympics flytting til 2021.

Protokoll styremøte 5/20 – Corona-situasjon. 

Protokoll styremøte 6/20– Oppdatering av Corona-situasjonen for NRYF. 

Protokoll styremøte 7/20 – Oppdatering av Cornona-situasjon, møteplan for FS 2020. 

Protokoll styremøte 8/20 – Ekstraordinært, Oppdatering av Corona-situasjonen for NRYF. 

Protokoll styremøte 9/20– Årsregnskap 2019, Regnskapsrapport, Digitale konkurranser og utdanningstiltak innenfor NRYF, Terminliste 2020. 

Protokoll styremøte 10/20 – Oppdatering av Corona-situasjonen for NRYF og oppnevning av nye medlemmer til TKr. 

Protokoll styremøte 11/20 – Årsregnskap, styrets beretning og Rytterpolitisk dokument.

Protokoll styremøte 12/20 – Regnskap, RPD, Oppdatert lov for NRYF i Samsvar med NIF’s Lovnorm, Status Stevnesystem, 


X