NRYF

Protokoller

NRYF offentliggjør protokoller fra forbundsstyrets møter. Den legges ut når styret har godkjent protokollen.

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker med klubbnytt og irettesettelseskort, og åpen post. Andre saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under.

2011 var det første året hvor referater ble publisert på rytter.no. Trykk på årstall under for aktuelle protokoller.

2019:

Protokoll styremøte 2/19 Trenerutdanning, horsepro, årskonferanse og rytterting, regnskap 2018, budsjett 2019-2020, rytterpolitisk dokument,  norsk islandshestforening

Protokoll styremøte 1/19 Hederstegn og fortjenestenål, Rytterpolitisk dokument, budsjett 2019-2020, organisasjonsprosjektet, trenerutdanningskomiteen

     

 

 

 

X