NRYF

Skjemabank

Utøver/hesteeier

Stevnestart

 Eierskifte

Skjema for klubbytte. Skal kun benyttes mellom 1.mars og 31.oktober. 
Fullmaktsskjema ledsager dopingkontroll av hest NRYFs Standardkontrakt kjøp og salg
Egenerklæring Etiske retningslinjer for omsetning av hest
Avtale om tjeneste som mellommann/rådgiver
Påmeldingsskjema kjøring
Påmeldingsskjema voltige
Påmelding FEI stevner sprang

Klubb og rideskole

Avtale med privat grunneier
Avtale om samarbeid klubb-rideskole
Avtale om stalleie
Mal for rideklubbens henvendelse til offentlig myndighet

Smittevern

Dyrehelseforskriften – Informasjonsbrev om smittevern
Melding om arrangement med hest til Mattilsynet
Smittevernplan ved arrangement
Beredskapsplan ved mistanke om smittsom sykdom

Stevnearrangører og teknisk personell

Arrangør

Utøver/Teknisk personell

NRYF-GJELDENDE logo-hvitt i flagg
Distanse_PIKTOGRAM
Dressur_piktogram
 
Funksjonshemmede_piktogram
 Kjoring_piktogram
Mounted Games_Piktogram
Sprang_piktogram
voltige_piktogram

Utdanning:

Søkere til Trenerutdanning søker elektronisk. Se i invitasjonen til hvert kurs.

Praksis treningsplan skjema 2020 (tidligere øktplan)

X