NRYF

Rytterpolitisk dokument

Camilla Sunde Hansen_MG_3850

Foto: Roger Svalsrød

NRYFs Rytterpolitisk dokument (som erstatter langtidsplanen) blir vedtatt på Ryttertinget, og har en gyldighetstid på fire år.

Rytterpolitisk dokument tar for seg NRYFs målsetting for de neste fire årene. Det skal være en retningslinje for arbeidet både i administrasjonen og forbundsstyret, for å sikre en positiv utvikling og vekst i ryttersporten.

Forbundsstyret møtes seks til åtte ganger i året, og har rutinemessig oppfølging og avrapportering av Rytterpolitisk dokument på agendaen.

Generalsekretæren og administrasjonens fagansvarlige har det daglige ansvaret for oppfølging av enkeltsaker. Dessuten har i tillegg enkelte styremedlemmer ansvar for videreutvikling og fremdrift av enkeltprosjekter sammen med administrasjonen. På denne måten er styret aktivt arbeidende og engasjert.

Rytterpolitisk dokument 2015-2019
Vedtatt Ryttertinget 2015

Norges Rytterforbunds langtidsplan 2011-2015 (pdf)
Vedtatt Ryttertinget 2011

Norges Rytterforbunds langtidsplan 2011-2015 (pdf)
Vedtatt Ryttertinget 2007

X