NRYF

Ryttertinget

Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er Ryttertinget som avholdes hvert annet år, og hvor deltakerne er representanter fra rideklubber, rytterkretser, grenutvalg, samt øvrige utvalg og komiteer. Representanter fra klubbene våre og rytterkretsene har stemmerett, mens de øvrige har tale og forslagsrett.

Ryttertinget er en arena for diskusjon og her bestemmer man strategi, budsjetter, endring i lovverket og andre viktige saker.

Neste Rytterting arrangeres i 2021. 
Dato: 9-11 april
Sted: Thon Hotels Lillestrøm

Arrangementet planlegges som vanlig, men grunnet  Covid-19 pandemien, må vi være forberedt på at det muligens må avholdes digitalt. Dette vil vi selvsagt komme tilbake til.

X