NRYF

Nyhetsbrev

Hver fredag sender Norges Rytterforbund ut et nyhetsbrev. Det vil være forskjellig innhold fra uke til uke, men vi skal så godt det lar seg gjøre alltid gi deg en oversikt fra uken som har gått. Tidligere nyhetsbrev kan du lese lenger ned i artikkelen. 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Den første gangen kan dette havne i din spam-mail. Sjekk derfor nøye de første ukene. Etter at du har åpnet og lest mailen et par ganger vil ditt mail-system markere avsender (oss) som klarert, og den vil deretter havne rett i innboksen din.

 

X