NRYF

Tingvalgte komiteer og utvalg

Valgkomité
Leder Kjersti Fotland Soma Ryttersportklubb E-post
Medlem Beate Heieren Hundhammer Hønefoss og Ringerike Rideklubb  
Medlem Haldor Bråstad Starum Rideklubb  
Vara Tormod Bakke Johnsen Halden Rideklubb  
Kontrollkomité
Leder Sverre Fordal Trøndelag Hestesportklubb E-post
Medlem Giert Spæren Jarlsberg og Melsom Rideklubb  
Medlem Pernille Kring Gulowsen Sørlandsparken Rideklubb  
Vara Stig Wettre-Johnsen Dikemark Rideklubb  
Vara Ann Kristin Schau Mathisen    
Lovkomité – Mandat for Lovkomiteen 
Leder Elisabeth Heber  Asker Rideklubb E-post
Medlem Per Gulaker    
Medlem Lill Svele Jarlsberg og Melsom Rideklubb  
Medlem Harald Farbrot  Ellingsrud Rytterklubb  
Ankeutvalget – Mandat for Ankeutvalget 
Leder Anja Bech Drøbak Rideklubb E-post
Medlem Eivind Davik Nordvest Hestesportklubb  
Medlem Anne Gina Fredriksen Soma Ryttersportklubb  
Medlem Arnt Ove Bjerkaas    
Medlem Kari Heistad  Steinkjer Rideklubb  
Vara Bengt Hope  Rogaland Rideklubb  

 

X