NRYF

Teknisk komité reglement

Teknisk komité reglement (TKr) – Mandat Teknisk Komité Reglement
Leder Torunn Knævelsrud E-post
Medlem Ivar Alme  
Medlem Nasrin Håkonsen  
Medlem Baard Lindvaag   
Jurist Hege Eeg  

Dispensasjonssøknader

Teknisk komité reglement (TKr) er NRYFs organ for behandling av dispensasjonssøknader. Noen forhold som gjelder dommere, håndteres av den aktuelle dommerkomité.

Behandling av dispensasjonssøknader er nærmere beskrevet i Generelt Konkurransereglement (KR I) Tillegg 6.

Protester, meldinger om reglementsbrudd og anker

TKr behandler også protester som ikke kan leveres på stevneplassen, meldinger om reglementsbrudd og anker over vedtak fattet av OD.

Behandling av slike saker er nærmere beskrevet i Generelt Konkurransereglement (KRI) Tillegg 9 og 10.

Saken sendes til NRYFs administrasjon, helst som e-post til nryf@rytter.no. Administrasjonen oversender saken til riktig instans.

Det er viktig at saken følges av alle de opplysningene TKr trenger for å kunne ta stilling til og besvare saken. Ryttere og hester må identifiseres med fullt navn og lisensnummer. Postadresse og e-mailadresse er nødvendig, og telefonnummer er nyttig.

X