NRYF

Anleggsutvalget

Anleggsutvalg

NRYFs anleggsutvalg (ANLU) består av president, visepresident/anleggsansvarlig i FS og de regionale anleggsveiledere. ANLU er et forbundsoppnevnt utvalg som har til formål å drive kompetansebygging og erfaringsutveksling knyttet til anlegg. ANLUs virksomhetsområde omfattes finnes i utvalgets mandat.

X