NRYF

Forbundsstyret

Fra venstre: Hallgeir Oftedal, Heidi Nässelqvist, Thora Ranum Nyhagen, Elsa K. Klakegg, Tore Sannum, Arne Falbach, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Totto Hartmann og Jan-Fredrik Furøy. Ellen Dehn Arvesen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Forbundsstyret(FS) er NRYFs høyeste myndighet mellom ryttertingene, og er ansvarlig for å legge frem og gjennomføre planer og vedtak som er godkjent og fattet på ryttertinget. Protokoller fra FS-møtene finnes på nett fra og med 2011. 

I tillegg skal styret:

  • Iverksette ryttertingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  • Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
  • Påse at rytterforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte, i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet orgnisasjonsledd. Styret skal videre påse at NRYF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene, og har en forsvarlig økonomistyring.
  • Arbeide med ulike saker, bl.a. sørge for at NRYF utvikler egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at det imøtekommer de krav og utfordringer rytterforbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. NRYF er den høyeste faglige myndighet for ridesporten i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med visse unntak – se NRYFs lov

Alle medlemmer i FS er tillitsvalgte og jobber på ulønnet, frivillig basis på lik linje med alle andre tillitsvalgte i NRYF.

FS sammensetning – Valgt på Ryttertinget 2017

 

Tittel Navn E-post Mobil
President Tore Sannum tore.sannum@rytter.no 9077 7170
Visepresident Ingvild Østli ingvild1988@hotmail.com 9114 9594
Styremedlem Totto Hartmann Totto.Hartmann@clarksons.com 9072 2395
Styremedlem Sissel Haugslien sisselhaugslien@gmail.com 9094 0925
Styremedlem Hallgeir Oftedal hallgeir@oftedal.net 9087 0717
Styremedlem Jan-Fredrik Furøy jan-fredrik.furoy@sas.no 9571 8414
Styremedlem Ellen Dehn Arvesen arvesen@braekhus.no 9110 2890
Ungdomsrepr. Thora Ranum Nyhagen thora.nyhagen@outlook.com  9151 1517
Ansattes repr. Heidi Nässelqvist heidi@rytter.no 2102 9657
Varamedlem Arne Falbach  falbach@hotmail.no 9580 8788
Varamedlem Elsa K. Klakegg elsakk@online.no  9156 1795

 

X