NRYF

Forbundsstyret

Fra venstre bak:  Ingvild Østli, Jan Fredrik Furøy, Tore Sannum, Terje Rogne, Marianne Skille og Arne Falbach Fra venstre foran: Heidi Nässelqvist, Kaia Hegre, Sissel Haugslien og Ellen Dehn Arvesen (Kari Heistad var ikke tilstede)

Forbundsstyret(FS) er NRYFs høyeste myndighet mellom ryttertingene, og er ansvarlig for å legge frem og gjennomføre planer og vedtak som er godkjent og fattet på ryttertinget. Protokoller fra FS-møtene finnes på nett fra og med 2011. 

I tillegg skal styret:

  • Iverksette ryttertingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  • Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
  • Påse at rytterforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte, i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet orgnisasjonsledd. Styret skal videre påse at NRYF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene, og har en forsvarlig økonomistyring.
  • Arbeide med ulike saker, bl.a. sørge for at NRYF utvikler egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at det imøtekommer de krav og utfordringer rytterforbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. NRYF er den høyeste faglige myndighet for ridesporten i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med visse unntak – se NRYFs lov

FS sammensetning – Valgt på Ryttertinget 2019:

Tittel Navn E-post Mobil
President Tore Sannum tore.sannum@rytter.no 9077 7170
Visepresident Ingvild Østli ingvild1988@hotmail.com 9114 9594
Styremedlem Terje Rogne terje.rogne@tero2.onmicrosoft.com 4720 2200
Styremedlem Sissel Haugslien sisselhaugslien@gmail.com 9094 0925
Styremedlem Kari Heistad kariheistad@ntebb.no 9776 2320
Styremedlem Jan-Fredrik Furøy jan-fredrik.furoy@sas.no 9571 8414
Styremedlem Ellen Dehn Arvesen arvesen@dehn.no 9110 2890
Ungdomsrepr. Kaia Hegre kaia.hegre@hotmail.com 9443 3780
Ansattes repr. Heidi Nässelqvist heidi@rytter.no 2102 9657
Varamedlem Arne Falbach  falbach@hotmail.no 9580 8788
Varamedlem Marianne Skille marianne.skille@gmail.com 9306 6884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsstyret har følgende møtedatoer i 2019 (vedtatt på FS møte nr 5/19):

Forbundsstyremøte nr 5/19: 7.mai
Forbundsstyremøte nr 6/19: 13.juni
Forbundsstyremøte nr 7/19: 22.august
Forbundsstyremøte nr 8/19: 26.september
Forbundsstyremøte nr 9/19: 7.november
Forbundsstyremøte nr 10/19: 5.desember

X