NRYF

Kontakt oss

Responstiden fra Norges Rytterforbund (NRYF) vil variere både avhengig av sakens kompleksitet og den enkelte saksbehandlers arbeidsbelastning (som og kan variere gjennom året). Vær derfor ute i så god tid som praktisk mulig og gi gjerne innspill om når du trenger svar.

Henvendelser fra enkeltpersoner skal i utgangspunktet gå til medlemsklubben. NRYF er primært et serviceorgan for klubbene og rytterkretsene.

Postadresse: Norges Rytterforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøksadresse: Idrettens hus, Ullevål stadion, Sognsveien 73, Oslo

Telefon: +47 21 02 90 00 (telefontid mellom klokka 09.00 – 15.00)
Åpningstider: Mandag – fredag, klokka 08.00 – 15.30

E-post: nryf@rytter.no
Fakturaadresse: faktura@rytter.no
E-post for varsling: varsling@rytter.no

Norges Rytterforbund har og etablert en e-post vedrørende varsling, som kan benyttes hvis du har opplevd uønskede eller kritikkverdige forhold i ryttersportmiljøet. Se veiledning for hvordan bruke varslingsmailen.

Vil du rapportere overgrep? Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Veilederen finner du på NIF sine hjemmesider. Rapportering av overgrep skal ikke sendes til varsling@rytter.no.

 

X