NRYF

Jubileumsauksjon

Kunstneren Kjetil Haaland har laget tre bilder i akryl på lerret med ulike hestemotiver som selges til høystbydende. Bildene kan sees i Norges Rytterforbunds lokaler ved Ullevål stadion og under Kingsland Oslo Horse Show.

Inntektene øremerkes NRYFs integreringsprosjekter for barn og unge på breddenivå med spesielle behov. Rideklubber rundt om i landet kan i etterkant søke om midler for igangsetting eller videreføring av prosjekter som aktiviserer ungdom fra ulike miljøer i ryttersport.

Kjetil Haaland (Stavanger) har i løpet av det siste tiåret stilt ut sine malerier i gallerier i Norge, Italia, Nederland, Tyskland, England, USA og Monaco. Du kan lese mer på kunstnerens nettside.

Under Kingsland Oslo Horse Show ble det avviklet en “stille” kunstauksjon hvorav to av bildene ble solt.  “Vindusrefleksjoner” er det mulig å by på fremdeles.

Spranget, Kjetil Haaland_150x120cm_Akryl på lerret

“Spranget” 150x120cm – Akryl på lerret Gjeldende bud:

Spranget, Kjetil Haaland_80x60cm_Akryl på lerret

“Gammel hylle” 80x60cm – Akryl på lerret

Vindusrefleksjoner, Kjetil Haaland_80x60cm_Akryl på lerret

Vindusrefleksjoner 80x60cm – Akryl på lerret

 

 

 

X