Nyheter

Når kom hesten til Norden? Publisert: 05.02.2015,  Sist endret: 05.02.2015

Hvordan hesten kom til Norden, er ennå en gåte. Var det invasjon fra rytterfolket fra øst, eller var det handelsfolk med fredelige hensikter? Ingen vet sikkert, men mot slutten av bronsealderen, 800-500 f.Kr, dukker hesten opp i en rekke helleristninger i Sverige og Norge.

Mens kvinnene er i flertall blant forbundets 35 000 medlemmer i dag, var hesten mannens domene i bronsealderen. Hesten hørte til mannens verden. Helleristningene viser hesten som trekkdyr, under rytter og på beite –  relatert til krig, kamp, sport, sjøfart og sex.

(Bilde: Hulemaleri fra Lascaux, Frankrike/Arkeologisk Museum UiS)

X