Nyheter

Nå kan man søke på klubbsatsingsprogrammet Publisert: 05.05.2020,  Sist endret: 05.05.2020

Programmet ble startet i 2015 som en pilot. Hensikten med programmet har vært å få flere bærekraftige rideklubber. Piloten er nå gjennomført med stor suksess, og videreføres med nye opptaksrunder. 

Nytt av året! Programmet har tidligere bestått av to nivåer, og nå utvider vi med et nivå, et nytt første nivå – Aktiv klubb (ny) – Satsingsklubb og Veiviserklubb. Klubben får ved opptak i programmet en klubbveileder som skal følge klubben gjennom prosessen.

Det har vært fokus på økt rekruttering av nye medlemmer, og hvordan klubbene kan bli bedre til å ivareta nåværende medlemmer. Men også hvordan klubbene kan øke bredden ved å skape flere og bedre aktiviteter for både nye og nåværende medlemmer.

Klubbsatsingsprogrammet som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Vi lyser nå ut ny søknadsrunde til NRYFs Klubbsatsingsprogram i mai 2020. Her finner du en oversikt over områdene som klubbene jobber med når man er med i programmet og hva klubbene som er med i programmet får.

 

X